Aanbod middensegment huurwoningen moet vergroot worden

Er is momenteel te weinig aanbod in het middensegment in de huursector omdat er decennia lang nauwelijks is geïnvesteerd. Als er meer aanbod in het middensegment komt, wordt de doorstroming van de sociale huursector naar het middensegment vergroot. Hierdoor wordt de druk op de sociale huursector verminderd. Ook moet de transparantie van de huurwoningmarkt worden vergroot.


Dit stellen VGM NL, de brancheorganisatie van de vastgoedmanagers, en de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Zij presenteerden vandaag voor het eerst gezamenlijk huurmarktcijfers, over het tweede kwartaal van 2015. Het doel van deze gezamenlijke presentatie is om de transparantie rond het huuraanbod en de huurtransacties te vergroten. Dit komt volgens beide organisaties met name de consument ten goede.


Sinds 2014 registreren VGM NL en de NVM samen de transactiedata van huurwoningen en zij vinden de tijd nu rijp om de huurmarktcijfers periodiek te presenteren. Naar verwachting een begin van een goede traditie.

In tegenstelling tot de koopwoningmarkt zijn het huuraanbod, de huurtransacties en huurbemiddeling intransparant. Mede hierdoor functioneert de huurmarkt niet optimaal en blijft huren onterecht een secundair woonproduct, zo meent Jean-Paul Rouwette, bestuurslid van VGM NL. “Op de koopwoningmarkt bestaan al diverse rapportages, zoals de cijfers van de NVM en het Kadaster”, stelt Rouwette. “Het is dus een heel transparante markt. Consumenten, marktpartijen, makelaars maar ook de overheid weten hier waar ze aan toe zijn. Het is eigenlijk raar dat een dergelijke transparantie op de huurmarkt ontbreekt, terwijl de huurmarkt toch een groot deel uitmaakt van de totale woningmarkt.”

Het totale aantal huurwoningen in ons land bedraagt 3,2 miljoen en daarvan hebben corporaties er 2,3 miljoen in hun bezit. De totale portefeuille van het marktsegment waarin NVM-makelaars en de vastgoedmanagers van VGM NL actief zijn bedraagt naar schatting zo’n 910.000 woningen. Dit is 28 procent van de totale huurmarkt. Uitgaande van een gemiddelde mutatiegraad van 10 procent levert dit 91.000 verhuisbewegingen per jaar op. NVM en VGM NL vertegenwoordigen samen circa 44% van deze markt.

Te rijk om te huren en te arm om te kopen

“Als NVM gaan wij niet alleen over de koopsector. Er zijn ook veel makelaars die actief zijn in de huursector. Ik heb een ideaalbeeld. Mensen moeten zoveel mogelijk keuzevrijheid hebben om te kunnen huren of kopen, al naar gelang dat past bij hun situatie en fase in de wooncarrière. Er moet voldoende aanbod voor hen zijn. Maar er wordt helaas te weinig geïnvesteerd in dat middensegment huur”, zegt Ger Hukker, voorzitter van de NVM. “Je kunt je afvragen of niet verstandiger zou zijn om gezien de betaalbaarheid en het passend toewijzen de liberalisatiegrens (710,68 euro) te verlagen naar de zogeheten aftoppingsgrens”. Die ligt nu op 618,24 euro voor huishoudens die uit drie of meer mensen bestaan. Met een dergelijke verlaging wordt het middensegment (tot 1000 euro huur) op de huurwoningmarkt vergroot. Voor huurpanden tot 1000 euro kun je in de populaire centra van de grote steden nauwelijks terecht. Wil je daar huren in het middensegment, dan ben je al snel aangewezen op woningen aan de randen van deze steden.

Ook uit een pas verschenen rapport van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) blijkt de nijpende positie van de middeninkomens. Volgens de onderzoekers Johan Conijn en Frans Schilder van de ASRE ontbreekt op de Nederlandse huurmarkt een betaalbaar en toegankelijk middensegment. Dit hindert het functioneren van de woningmarkt. Als meer huishoudens in het middensegment een kans wordt geboden hun woonwensen te realiseren, zou dat het functioneren van de woningmarkt verbeteren. Het zou een cruciale verbinding kunnen vormen tussen de koopsector en de gereguleerde huursector.

Met name in de verstedelijkte regio’s, de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland, is de toegankelijkheid van de woningmarkt voor de middeninkomens relatief beperkt. Uitzondering vormen de steden Rotterdam en Den Haag, waar de koopsector relatief goed bereikbaar is voor middeninkomens. Voor de lagere middeninkomens is de toegankelijkheid van de woningmarkt minder dan voor de hogere middeninkomens. De toewijzingsregels voor corporatiewoningen en striktere normen voor hypotheekverstrekking zullen de vraag naar huurwoningen in het middensegment doen toenemen, zo menen de onderzoekers. De potentiële vraag lijkt daarbij in sterk verstedelijkte gebieden groter dan het aanbod.

Het aantal huurtransacties (kale huur) bedroeg in het tweede kwartaal volgens voorlopige cijfers 8.974. Dit is een daling van 1 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2015, maar een stijging van 6 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. De gemiddelde huurprijs ligt op € 9,20 per vierkante meter. De huurprijs daalde licht in vergelijking met het eerste kwartaal, maar liet een stijging zien ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. De m²-prijs van eengezinswoningen ligt met € 8,10 bijna twee euro lager dan die van appartementen. In stedelijke gebieden komen huurtransacties met een huurprijs boven de liberalisatiegrens naar verhouding vaker voor dan in de landelijke gebieden. Amsterdam steekt er met een m²-prijs van € 13,50 met kop en schouders bovenuit.

De interesse voor gestoffeerde en gemeubileerde woningen komt voornamelijk van expats. Deze markt beperkt zich tot enkele steden zoals Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Wassenaar en Delft. Voor gestoffeerde woningen lag de m²-prijs lag in het tweede kwartaal op 13,30 euro. Een toename van 4,8 procent ten opzichte van het eerste kwartaal en een stijging van 7,4 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2014. De m²-prijs voor gemeubileerde woningen bedroeg 15,50 euro: respectievelijk een daling van 2,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een stijging van 4,8 procent tegenover hetzelfde kwartaal in 2014.

“De expatmarkt is voornamelijk in de Randstad geconcentreerd”, stelt Hukker. “Met name Amsterdam is met een huurprijs van 21,60 euro per vierkante meter een dure stad voor expats. In Wassenaar worden veel eengezinswoningen verhuurd aan expats.”

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

koop woning tot stand

Gerelateerde artikelen