Annuiteit hypotheek berekenen

Bereken eenvoudig uw hypotheeklasten bij een annuiteitenhypotheek. ✔ Eenvoudige berekening ✔ Duidelijke uitleg


Een annuïteitenhypotheek is een hypothecaire lening (hypotheek) waarin voor elke termijn het aflossingsbedrag zodanig wordt berekend, dat de totale betaling (de rente en aflossing ) gelijk blijft. Een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd geheel afgelost. Het te betalen vaste bedrag per termijn wordt annuïteit genoemd.


Bij een annuïteitenhypotheek is in het begin het aflossingsbestanddeel relatief laag, maar stijgt naarmate de looptijd van de hypothecaire lening vordert. Voor de rente geldt precies het omgekeerde: doordat steeds meer wordt afgelost, is steeds minder rente verschuldigd.

Het renteaandeel is in Nederland fiscaal aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Hierdoor neemt de netto last gedurende de looptijd van een annuteïtenhypotheek langzaam toe.

Het rentebestanddeel daalt immers en alleen de rente is aftrekbaar (niet de aflossing). Vanwege geldontwaarding en een positieve salarisontwikkeling zo is de geachte, blijft de annuïteitenhypotheek toch betaalbaar.

%