Annuiteiten tabel 2015

Met ingang van 2015 is er een nieuwe annuiteiten tabel 2015 voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) uitgekomen. De grens voor de NHG is verlaagd en daarmee zijn ook de tabellen aangepast. De Loan-To-Value (LTV) wordt verlaagd van 104% naar 103%.


Te gebruiken tabellen voor bepalen financieringslast

In de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is sprake van een keuze voor het hanteren van verschillende soorten financieringslasttabellen (de annuiteiten tabel), namelijk:
– een uitgebreide tabel (12 kolommen) versus een eenvoudige tabel (5 kolommen); en
– tabellen voor niet fiscaal aftrekbare rente versus formules voor niet fiscaal aftrekbare rente.
Hierbij is aangegeven dat voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2015 de eenvoudige tabel en de formules voor niet fiscaal aftrekbare rente 2015 gehanteerd mogen worden.


Effect nieuwe annuiteiten tabel 2015

Uit de Tijdelijke Regeling blijkt voorts dat de financieringslasttabellen sterk verlaagd zijn ten opzichte van vorig jaar. Het grootste effect doet zich voor bij de lagere inkomens. Om het effect voor de lagere inkomens wat te dempen, heeft de Minister het volgende aangegeven:
Het financieringslastpercentage mag met maximaal 3 procentpunten worden verhoogd indien sprake is van:

  •  meerdere aanvragers met inkomen en het hoogste toetsinkomen vermeerderd met een derde van het lagere toetsinkomen is hoger dan € 19.500,- en lager dan € 30.000,-, of
  • een alleenstaande aanvrager waarvan het toetsinkomen hoger is dan € 19.500,- en lager dan € 30.000,-.

Hierbij geldt wel dat het verhoogde financieringslastpercentage niet hoger mag zijn dan het financieringslastpercentage dat behoort bij een toetsinkomen van
€ 30.000,-.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen