Annuiteiten tabel 2016

De annuiteiten tabel 2016 is uit en hierin wordt aangegeven voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) welke maximale hypotheek kan worden verstrekt. De grens voor de NHG is ook dit jaar weer verlaagd en daarmee zijn ook de tabellen aangepast. De Loan-To-Value (LTV) wordt verlaagd van 103% naar 102%.


Annuiteiten tabel 2016 voor bepalen financieringslast

In de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is sprake van een keuze voor het hanteren van verschillende soorten financieringslasttabellen (de annuiteiten tabel), namelijk:
– een uitgebreide tabel (12 kolommen) versus een eenvoudige tabel (5 kolommen); en
– tabellen voor niet fiscaal aftrekbare rente versus formules voor niet fiscaal aftrekbare rente.


Effect nieuwe annuiteiten tabel 2016

  • De maximale Loan-to-value (LTV) wordt verlaagd van 103% naar 102%
  • De Financieringslasttabellen Beheercriteria worden in lijn met de financieringslasttabellen Acceptatie aangepast door het Nibud en onverkort overgenomen. Dit betekent soms een lagere maximale hypotheek, maar soms ook meer mogelijkheden
  • Tweeverdieners krijgen in sommige gevallen meer financieringsruimte: 50 procent van het lagere toetsinkomen mag bij het hogere toetsinkomen worden opgeteld. Voorheen kon slechts 33,3 procent van het lagere toetsinkomen meegenomen worden
  • Bij de financiering van een Nul-op-de-Meter-woning worden bedragen tot € 27.000 buiten beschouwing gelaten (voorheen € 25.000). Het (gezamenlijke) minimum toetsinkomen van de geldnemer(s) is verhoogd van € 32.000 naar minimaal € 33.000
  • Het financieringslastpercentage mag met maximaal 3 procentpunten worden verhoogd als sprake is van een alleenstaande aanvrager (voorheen ook bij twee verdieners) waarvan het toetsinkomen hoger is dan € 19.500,- maar lager dan € 31.000,-. (voorheen was het maximum € 30.000,-). Dit betekent dat eenverdieners, vaak starters, meer kunnen lenen

De complete annuiteitentabel 2016 inclusief alle normen en berekeningen is te vinden op de site van de NHG.

Verlaging wegingsfactor bij studieschuld

De wegingsfactor bij studieschuld (Norm 7.3) is verder naar beneden bijgesteld. In lijn met de nieuwe Wet studievoorschot hoger onderwijs wordt in de V&N 2016-1 (de nieuwe voorwaarden voor NHG) de wegingsfactor van studieschulden verlaagd van 0,75 naar 0,45 procent. Dit betekent dat een studieschuld die in het nieuwe leenstelsel wordt opgebouwd, minder zwaar meetelt in het bepalen van de leencapaciteit voor een hypotheek.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

annuiteitetabel 2015

Gerelateerde artikelen