Annuiteitentabel 2017

De annuiteitentabel 2017 is uit en hierin wordt aangegeven voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) welke maximale hypotheek kan worden verstrekt. De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning (Loan-To-Value, LTV) is ook dit jaar weer verlaagd: 101%. Echter, indien gebruik wordt gemaakt van de lening voor energiebesparende voorzieningen is er toch een hogere hypotheek mogelijk.


Annuiteiten tabel 2017 voor bepalen financieringslast

In de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet is sprake van een keuze voor het hanteren van verschillende soorten financieringslasttabellen (de annuiteiten tabel), namelijk:
– een uitgebreide tabel (12 kolommen) versus een eenvoudige tabel (5 kolommen); en
– tabellen voor niet fiscaal aftrekbare rente versus formules voor niet fiscaal aftrekbare rente.


Het Nibud bepaalt elk jaar de financieringslast tabellen en schrijft in het rapport voor 2017 dat na een aantal jaar van koopkrachtachteruitgang de afgelopen twee jaar de koopkracht weer is toegenomen door een combinatie van belastingverlagingen en een lage inflatie. Deze belastingverlagingen zorgen ervoor dat een lichte verruiming van de financieringslastpercentages mogelijk is.

NHG met annuiteitentabel 2017

Via het nieuwe systeem van de maximale hypotheek (met en zonder energiebesparende voorzieningen, EBV) zijn er twee koopsom grenzen voor de NHG:

  • Voor leningen zonder EBV is de NHG-kostengrens € 247.450
  • Voor leningen met EBV is de NHG-kostengrens € 259.700

De complete annuiteitentabel 2017 inclusief alle normen en berekeningen is te vinden op de site van de NHG.

Aanpassingen NHG in verband met de nieuwe annuiteitentabel 2017

Doordat op 1 januari 2017 de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet wijzigt, zijn de NHG-regels aangepast. Dit heeft de volgende gevolgen:

  • De maximale Loan to Value (LTV) wordt verlaagd van 102% naar 101%. Voor energiebesparende voorzieningen (EBV) blijft deze gehandhaafd op 106% voor zover er daadwerkelijk sprake is van EBV.
  • Het NIBUD heeft voor 2017 de financieringslasttabellen aangepast, zowel voor acceptatie (onderdeel TR) als voor de beheercriteria. Beide tabellen zijn voor de NHG berekening onverkort overgenomen.
  • Tweeverdieners kunnen in sommige gevallen een hogere hypotheek krijgen: 60 procent van het lagere toetsinkomen mag bij het hogere toetsinkomen worden opgeteld. Voorheen was dit 50 procent. Hierdoor is in sommige gevallen een hogere hypotheek mogelijk.
  • Bij aankoop van een energieneutrale woning mag tot €25.000,- (In 2016 was dit € 27.000,-) buiten beschouwing worden gelaten voor het bepalen van de financieringslast.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen