Levert energielabel duurzamere huizen op?

Het energielabel voor huiseigenaren draagt nauwelijks bij aan investeringen in isolatie of duurzame energie. De prikkel om te investeren ontbreekt, omdat huizenbezitters financieel niet beter worden van verduurzaming.


Dit blijkt uit de studie ‘Energiebesparing in de woningvoorraad’ van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de onderzoekers hebben huurwoningen nog de beste kaarten voor energiebesparing, omdat woningcorporaties de investeringen financieel kunnen dragen. Bovendien zijn maatregelen makkelijker door te voeren bij huurwoningen omdat dit vaak gelijksoortige huizen zijn.


Voor de koopsector is het lastiger om te investeren in isolatie en duurzame energie. Veel huizen staan financieel onder water. Hierdoor is het voor deze huiseigenaren lastiger om extra geld te lenen. En door de lage rente dragen de energiebesparingen weinig of niets bij in lastenverlaging, zeggen de onderzoekers.

Bewustwording

Vereniging Eigen Huis vindt dat er wel degelijk financieel aantrekkelijke mogelijkheden zijn voor eigenaren van koopwoningen om energie te besparen. ‘Het energielabel draagt bij aan bewustwording van de energiezuinigheid van de woning, maar mensen nemen niet automatisch vervolgstappen’, zegt Rob Mulder, directeur Kennis & Belangenbehartiging. Volgens hem weten huiseigenaren vaak niet welke besparingsmaatregelen ze het beste kunnen nemen, wie die maatregelen moet uitvoeren en hoe die gefinancierd moet worden. ‘We hebben vorige maand al minister Kamp (Economische Zaken) in een brief gevraagd om goede voorbeelden van energiebesparingsprojecten uit de praktijk in kaart te brengen en ter lering mee te nemen. Op lokaal niveau is namelijk al veel geëxperimenteerd, maar een totaaloverzicht ontbreekt.’

Het sinds vorig jaar verplichte energielabel voor particuliere woningen is onder meer bedoeld om de verduurzaming te versnellen.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen