Enorme opgave voor huurmarkt

Mede door de verhuurderheffing investeren woningcorporaties veel minder in nieuwbouw en renovatie van sociale huurwoningen dan voorheen. VNO-NCW en MKB-Nederland snappen de kritiek van Aedes, VNG en de Woonbond op deze heffing. Volgens de ondernemingsorganisaties moet er nu juist vooral flink gebouwd, gerenoveerd en in verduurzaming geïnvesteerd worden in de huurmarkt. Binnenkort komt minister Blok met een evaluatie van de verhuurderheffing.


Tegen de verhuurderheffing

De verhuurderheffing is in 2013 ingevoerd als een belasting op de verhuur van sociale huurwoningen. Deze loopt in de huidige kabinetsperiode op tot 1,7 miljard euro en dreigt de komende jaren zelfs nog verder toe te nemen. Branchevereniging Aedes, Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond zijn tegen de verhuurderheffing, omdat de opbrengsten -betaald via extra huurverhogingen door de laagste inkomens- verdwijnen in de staatskas. De organisaties bepleiten dat de middelen ten goede moeten komen aan de volkshuisvesting. Zij worden gesterkt in hun opvatting door het vandaag gepubliceerde rapport van onderzoeksinstituut COELO, waaruit blijkt dat de verhuurderheffing slecht uitpakt voor de sociale huursector.


Investeren in duurzame huurwoningen

VNO-NCW en MKB-Nederland ondersteunen dit, mits deze gelden door woningcorporaties gebruikt worden voor investeringen in passende, duurzame huurwoningen voor de lagere inkomens. Deze investeringen dienen ook de bestaande woningvoorraad aan de onderkant mee te nemen, die relatief van lage kwaliteit is en getransformeerd of vervangen moet worden.
Hiermee wordt nieuwbouw door corporaties gestimuleerd en blijft het aanbod van woningen voor de lage inkomens in het sociale segment verzekerd, zonder dat het beroep op de huurtoeslag toeneemt, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Tegelijkertijd kan op deze manier de stijging van het aantal `dure scheefwoners` worden omgebogen. Dat moet de betaalbaarheid voor huurders beter waarborgen.

40% minder nieuwbouw sociale huurwoningen

Mede onder invloed van de verhuurderheffing is het aantal gerealiseerde nieuwgebouwde sociale huurwoningen alleen al in 2014, ten opzichte van 2013, met maar liefst ruim 40 procent gedaald. Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland hebben corporaties daarnaast door de heffing minder middelen om de duurzaamheidsdoelen uit het SER Energieakkoord te halen. Hieronder valt bijvoorbeeld het in 2020 energieneutraal maken van ruim 100.000 corporatiewoningen.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen