Huurmarkt moet beter toegankelijk worden

Op de Nederlandse huurmarkt ontbreekt een betaalbaar en toegankelijk middensegment. Dit hindert het functioneren van de woningmarkt. Als meer huishoudens in het middensegment een kans wordt geboden hun woonwensen te realiseren, zou dat het functioneren van de woningmarkt verbeteren.


Het zou een cruciale verbinding kunnen vormen tussen de koopsector en de gereguleerde huursector. Dit blijkt uit een rapport van de onderzoekers Johan Conijn en Frans Schilder van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), in opdracht van de NVM, getiteld: ‘Middeninkomens en het middensegment. De ontbrekende schakel op de woningmarkt”.


In het rapport staat dat ongeveer 1,6 miljoen huishoudens in 2012 een middeninkomen (maximaal 1,5 keer modaal) hadden. Deze huishoudens vormen de belangrijkste doelgroep voor het middensegment in de huursector. Het middensegment op de huurwoningmarkt bestond toen uit 439 duizend woningen.

Toegankelijkheid woningmarkt middeninkomens

Met name in de verstedelijkte regio’s, de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland, is de toegankelijkheid van de woningmarkt voor de middeninkomens relatief beperkt. Uitzondering vormen de steden Rotterdam en Den Haag, waar de koopsector relatief bereikbaar is voor middeninkomens. Voor de lagere middeninkomens is de toegankelijkheid van de woningmarkt minder dan voor de hogere middeninkomens.

Toewijzingsregels corporatiewoningen

De toewijzingsregels voor corporatiewoningen en striktere normen voor hypotheekverstrekking zullen de vraag naar huurwoningen in het middensegment doen toenemen, zo menen de onderzoekers. De potentiële vraag lijkt daarbij in sterk verstedelijkte gebieden groter dan het aanbod.

“Het ontbreken van een betaalbaar en toegankelijk middensegment in de huurmarkt hindert het functioneren van de woningmarkt”, stelt NVM-voorzitter Ger Hukker. “Dit leidt tot een belemmering in de doorstroming op zowel de woning- als de arbeidsmarkt. Mensen zijn minder mobiel en daardoor minder geneigd een andere baan te accepteren. Ze kunnen in de buurt van hun nieuwe werkplek namelijk niet zo snel nieuwe woonruimte vinden. Door een betere toegankelijkheid tot de huurmarkt kan deze stagnatie voorkomen worden.“

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen