Beleggingsverzekeringshypotheek

Een beleggingsverzekeringshypotheek is een variant van de beleggingshypotheek. Bij een beleggingsverzekeringshypotheek bouw je echter vermogen op door middel van een kapitaalverzekering. Het vermogen binnen de kapitaalverzekering wordt vervolgens door jouw bank of verzekeraar belegt.


Het voordeel hiervan is dat de beleggingen voor een groter deel zijn vrijgesteld van vermogensrendementsheffing. De vrijstelling hangt af van de looptijd van de hypotheek maar bedraagt bij een looptijd van 20 jaar maximaal €154.000 (2012, voor partners €308.000). Al hetgeen boven deze vrijstelling uitkomt is belast met vermogensrendementsheffing (netto 1,2% belasting over je vermogen).


Door middel van de beleggingen binnen de kapitaalverzekering wordt vermogen opgebouwd dat gebruikt wordt om de hypotheek aan het einde van de looptijd af te lossen. Deze aflossing is niet gegarandeerd omdat deze afhangt van de resultaten van de beleggingen. Binnen de kapitaalverzekering is een overlijdensrisicodekking opgenomen waardoor sprake is van een uitkering bij overlijden. Over het algemeen zijn de kosten van een beleggingsverzekeringhypotheek niet gering en kan het de moeite lonen om te onderzoeken of je de hypotheek kan omzetten naar een andere hypotheekvorm. Soms zijn echter de meeste kosten gemaakt gedurende de eerste jaren van de looptijd van de hypotheek en heeft omzetten helaas geen zin meer.

Het afsluiten van een beleggingsverzekeringshypotheek is niet meer mogelijk voor starters.