Splitsingsakte

In een splitsingsakte is bepaald hoe een gebouw met appartementen is verdeeld. Een appartementencomplex is eigenlijk een (groot) gebouw met allerlei kleinere gebouwen erin. Via de splitsingsakte, die ook bij het Kadaster is ingeschreven, is precies beschreven van wie welk deel van het gebouw is.


Bepalingen splitsingsakte

In de splitsingsakte zijn de volgende zaken bepaald:


  • Hoe is het appartementencomplex opgedeeld?
  • Welke ruimtes zijn privé?
  • Welke ruimtes zijn gezamenlijke/gemeenschappelijke ruimtes?
  • Hoeveel moet iedere eigenaar betalen?
  • In hoeverre bepaalt de grootte van een splitsingsdeel hoeveel een eigenaar moet betalen?

Daarnaast is in de splitsingsakte ook een splitsingstekening opgenomen. Hierop staan de precieze grenzen tussen de afzonderlijke appartementen en de gemeenschappelijke ruimten beschreven. Zowel de splitsingstekening als splitsingsakte zijn ingeschreven bij het Kadaster en dus ook door iedereen in te zien. Zo kan er in principe nooit onenigheid ontstaan over welk deel van het appartementencomplex van wie is.

Wijzigen splitsingsakte

Het wijzigen van de splitsing is niet eenvoudig. Alleen de Vereniging van Eigenaren (VvE) kan wijzigingen aanbrengen in de splitsingsakte. Zij kan dat echter alleen doen indien er meer dan 80 procent van de stemmen uitgebracht is ten voordele van de wijziging. Hiervoor moet een speciale VvE-vergadering worden georganiseerd waarbij ook nog eens de meeste eigenaren aanwezig moeten zijn. Soms is zelfs bepaald dat in afwijking van de 80%-norm er zelfs 100% van de eigenaren vóór een wijziging van de splitsing moet stemmen.

Splitsingsreglement

Naast de akte van splitsing is er ook een splitsingsreglement. Hierin zijn over het algemeen de volgende zaken beschreven:

  • Hoe is de Vereniging van Eigenaren ingericht?
  • Op welke tijden vergadert de VvE en hoe vaak?
  • Hoeveel stemmen zijn nodig om besluiten goed te keuren?
  • Hoe kan de akte van splitsing gewijzigd worden?
  • Welke rechten en plichten hebben de eigenaren van de appartementen?

Soms zijn er ook aanvullende zaken opgenomen, zoals hoe er precies wordt omgegaan met groot onderhoud, periodiek onderhoud en incidenteel onderhoud.