Vooruitbetaalde rente

Het is mogelijk om rente vooruit te betalen, dit heet vooruitbetaalde rente. Let echter goed op wanneer er sprake is van vooruitbetaalde rente, want deze (hypotheek)rente kunt u niet altijd aftrekken van de belastingaangifte in het jaar waarin u de rente heeft vooruitbetaald. De regels zijn als volgt:


      Heeft u (hypotheek)rente vooruitbetaald voor een periode tot 1 juli van het volgende jaar? Dan is de vooruitbetaalde rente helemaal aftrekbaar in het jaar waarin u de rente aan de geldverstrekker heeft overgemaakt.
      Heeft u dit jaar (hypotheek)rente vooruitbetaald voor een periode na 30 juni van het volgende jaar? Helaas, dit bedrag is niet helemaal aftrekbaar over het jaar waarin u betaald heeft. Aftrekbaar is alleen de (hypotheek)rente die u heeft betaald voor de periode 1 januari tot en met 31 december. Het resterende deel mag u in gelijke delen aftrekken over de andere jaren waarvoor u de rente betaalde.

Overigens moet u ook opletten met de aftrekbaarheid in verband met geen of geringe eigenwoningschuld. Mogelijk dat deze ook nog meespeelt doordat u over meerdere jaren met de aftrek te maken heeft.


Voorbeeld vooruitbetaalde rente

Henk heeft een koopwoning aangeschaft en heeft daarbij gebruik gemaakt van een hypotheek. Over deze hypotheek betaald hij maandelijks € 1.000 hypotheekrente. Nu besluit Henk om een deel van de hypotheekrente eerder te betalen. Henk betaalt in augustus 2016 € 24.000 hypotheekrente vooruit voor de periode 15 augustus 2016 tot en met 14 augustus 2018. Henk heeft dus rente vooruitbetaald voor een periode na 30 juni 2017, namelijk 24 maanden. Over 2016 mag Henk echter alleen het bedrag aftrekken dat hij betaalde voor het jaar 2016: dit zijn 5 maanden.

Henk vult de aangifte inkomstenbelasting 2016 en wil de hypotheekrente verrekenen. Hij mag naar aanleiding van ons voorbeeld het volgende bedrag aftrekken: 5/24 x € 24.000 = € 5.000. Het resterende bedrag is: 19/24 x € 24.000 = € 19.000. Dit bedrag mag Henk in gelijke delen aftrekken over de andere jaren waarvoor hij hypotheekrente betaalde. Zowel bij de aangifte 2017 als de aangifte 2018 is dit € 9.500.

bankgarantie