Woonquote – bepalen maximale hypotheek adhv woonquote

Met de woonquote worden je maximale hypotheeklasten berekend. Het NIBUD stelt elk jaar de woonquote vast in een zogenaamde woonquote tabel. Aan de hand van deze tabellen kun je de maximale hypotheeklasten bepalen en daardoor ook de maximale hypotheek die een hypotheekverstrekker jou kan aanbieden. Let op: dit is de maximale hypotheek volgens de normen van het NIBUD. Dit wil niet zeggen dat elke hypotheekverstrekker ook dit maximale bedrag aan jou wil lenen. Sommige hypotheekverstrekkers zijn voorzichtiger en trekken nog een bedrag af van de maximale hypotheek waardoor je minder kan lenen dan je op grond van de berekening maximaal zou mogen lenen.


Verschillen woonquote

Voor het bepalen van de maximale hypotheek gebruiken de hypotheekverstrekkers zowel de normen van de Nationale Hypotheek Garantie als de gedragscode hypothecaire financieringen. Dit betekent dat er in principe geen verschil is tussen hypotheekverstrekkers ten aanzien van de berekende woonquote. Echter, de uiteindelijke aangeboden maximale hypotheek kan afwijken op basis van het berekenen van het toetsinkomen als belangrijkste factor voor het bepalen van de maximale hypotheek.


Woonquote tabel

Bij het bepalen van de maximale hypotheeklasten is een belangrijk onderdeel het salaris (inkomen) van jou en jouw eventuele partner. Afhankelijk van de hoogte van het totale inkomen, kun je een duurder huis kopen of juist niet. Let op: het inkomen van jouw eventuele partner wordt niet volledig meegenomen. Voorheen werd slechts 1/3 van het inkomen van de minstverdienende partner meegenomen. Tegenwoordig is dit 50%, maar dus zeker niet 100%. Bekijk de Woonquote tabel.

Woonquote 3% norm

Bij het bepalen van de maximale hypotheek wordt uitgegaan van een bepaalde hypotheekrente. Afhankelijk van de omstandigheden is dit de werkelijke rente voor de rentevaste periode of wordt gebruik gemaakt van een toetsrente die in het verleden weleens 3% was. Vaak ligt de toetsrente voor de woonquote hoger dan daadwerkelijke (variabele) rente.

Verhouding hypotheeklasten ten opzichte van inkomen

De woonquote zegt ook iets over de verhouding van de hypotheeklasten ten opzichte van het inkomen. Het NIBUD bepaalt elk jaar welk percentage van het inkomen aangewend (gebruikt) mag worden voor de eigen woning, de hypotheeklasten. Hiermee probeert het NIBUD te voorkomen dat mensen meer lenen voor de aankoop van een eigen woning dan financieel gezond zou zijn. De uitkomst van dit onderzoek zijn de woonquote tabellen die het NIBUD elk jaar voor het einde van het jaar publiceert.