Hypotheekrente onder 2 procent, profiteert u ook?

De alsmaar dalende hypotheekrente is nog verder gedaald en bereikt een voorlopig dieptepunt van onder 2%. Volgens hypotheekadviesketen De Hypotheekshop zal de dalende trend zich door zetten in 2016, al zal het tempo van de daling waarschijnlijk afnemen. Zij denken dat concurrentie op de hypotheekmarkt zal toenemen.


De meeste geldverstrekkers hebben aangegeven meer in hypotheken te willen doen dan in 2015. Door hun marges te verlagen, kunnen ze lagere hypotheekrentes aanbieden, wat weer goed is voor de consument. De marktrente lijkt voorlopig niet substantieel te stijgen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft onlangs haar stimuleringsprogramma verlengd tot maart 2017. Als we verder kijken naar 2017 en 2018, dan wordt de kans op een rentestijging wel groter volgens De Hypotheekshop. Niet alleen doordat het stimuleringsprogramma van de ECB zal eindigen, maar ook door nieuwe regelgeving, zoals Basel III en Solvency 2, die een negatieve invloed hebben op de hoogte van de NHG-rentes.


Voorspelling woningmarkt door ABN Amro: ‘herstel zet door’

Het Economisch Bureau van ABN Amro voorspelt dat het herstel van de woningmarkt ook in 2016 zal doorzetten. Wel zal het tempo lager liggen dan in 2015. De huizenprijs zal met ongeveer 3 procent stijgen, gelijk aan de stijging van vorig jaar. ABN Amro verwacht een iets hogere marktrente. In 2017 verwacht de bank een verdere prijsstijging van woningen.

Door de oplopende rente en de stijgende woningprijzen zal de betaalbaarheid van de huizen iets afnemen, toch blijft deze gunstig. Wel zal de verkoopbaarheid wat afnemen. In een latere fase kan dit betekenen dat de huizenprijzen minder hard zullen stijgen.

Volgens ABN Amro is er op dit moment sprake van een inhaalslag op de woningmarkt, na de crisis die in 2009 uitbrak. Veel mensen die de afgelopen jaren hebben gewacht met het kopen van een woning hebben inmiddels wel een huis gekocht of zijn daar mee bezig. Daarbij nemen de verkopen zowel in steden als in de landelijke gebieden toe. In bijna alle provincies worden meer woningen verkocht.

Beperkte gemiddelde stijging gemeentelijke belastingen in 2016

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) heeft de woonlasten bekeken in 29 gemeentes die samen bijna 40 procent van de Nederlanders huisvesten. De woonlasten zijn in absolute termen het laagst in ’Den Haag (549 euro) en het hoogst in Delft (832 euro). Dertien gemeenten verlagen de woonlasten, Venlo het meest (2,0 procent). De woonlasten stijgen het meest in Amersfoort (8,2 procent).

Onder de gemeentelijke woonlasten verstaat het COELO de onroerendzaakbelasting (ozb) voor de eigenaar van een woning, plus de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. De gemiddelde woonlasten lopen dit jaar met 0,6 procent op tot 679 euro, slechts 4 euro meer dan vorig jaar. Dit is een iets grotere procentuele stijging dan vorig jaar. Gecorrigeerd voor inflatie is sprake van een daling met 0,3 procent.

Van het geheel van de bijkomende woonlasten (dus naast huur of financiering eigen woning) nemen de gemeentelijke lasten overigens slechts een beperkt deel voor hun rekening (17 procent in 2015). Energie en water is veruit de grootste post.

Winstopslag van banken, verzekeraars en pensioenfondsen afgelopen jaar bijna verdubbeld

Volgens Vereniging Eigen Huis is de winstopslag van banken, verzekeraars en pensioenfondsen die geld lenen aan huizenkopers tussen juni en november 2015 bijna verdubbeld, van 0,25 procent tot 0,46 procent. Met name bij rentevastperiodes van tien jaar is sprake van een stijging. VEH baseert zich daarbij op de Eigen Huis Rentebarometer van de Universiteit van Amsterdam. VEH pleit voor meer concurrentie tussen aanbieders door het toetreden van nieuwe internationale aanbieders.

De grootbanken ING, ABN Amro en Rabobank hebben gereageerd op het onderzoek van de UvA. Rabobank geeft aan dat de marges juist gedaald zijn, terwijl ING laat weten dat de marge weliswaar is gestegen maar met minder van het onderzoek aangeeft. ABN Amro geeft aan dat in het verleden sprake is geweest van negatieve marges op hypotheken. Na de crisis is de marktrente gedaald en zijn de marges op hypotheken genormaliseerd naar een meer gezond niveau. In 2015 is de concurrentie toegenomen doordat meer verzekeraars en pensioenfondsen actief zijn geworden op de hypotheekmarkt. Wel zorgt gewijzigde regelgeving, zoals Basel III, voor hogere kapitaalkosten voor hypotheken verstrekt door banken, dat werkt kostprijsverhogend.

ING en Rabobank hebben ook inhoudelijke kritiek op het onderzoek van de UvA: ze vinden dat het onderzoek niet met alle factoren die de hoogte van de hypotheekrente bepalen rekening houdt. In onderstaande grafiek is goed te zien dat de gemiddelde (10 jaar NHG) hypotheekrente, de blauwe lijn, de laatste jaren fors is gedaald. De groene lijn geeft het verschil tussen de kapitaalmarktrente en de gemiddelde hypotheekrente. Die verschillen lopen de laatste 10 jaar behoorlijk uiteen. De kapitaalmarktrente is het basistarief waarop aanbieders hun hypotheekrente baseren, daarnaast gelden er allerlei andere kostencomponenten.

Informatieplicht vereenvoudigd

Nederlandse financiële instellingen zoals banken en verzekeraars moeten elk jaar de gegevens over de eigenwoningschuld van hun klanten doorgeven aan de Belastingdienst als deze annuïtair moeten worden afgelost. Deze voorwaarde voor het verkrijgen van hypotheekrenteaftrek geldt sinds januari 2013.

Voor leningen van familie geldt deze informatieplicht ook. Via een speciaal formulier dienen de lening en de wijzigingen daarin zelf te worden gemeld aan de Belastingdienst. Vanaf het belastingjaar 2016 is de informatieverplichting echter onderdeel van de aangifte Inkomstenbelasting. Zo kan men niet meer vergeten om deze informatie door te geven.

De meest voorkomende alternatieve hypotheken zijn de familielening en de hypotheek die door de eigen BV wordt verstrekt. Een familielening wordt meestal door ouders verstrekt aan hun kinderen. Het extra voordeel is dat zij hun kinderen de betaalde rente kunnen schenken.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen