Wat is de maximale stijging ozb?

De ozb lijkt elk jaar weer te stijgen, maar is er ook een maximale stijging ozb? Nu de huizenmarkt weer aantrekt grijpen gemeenten hun kans om de Onroerende Zaak Belasting (ozb) flink te laten stijgen. Alhoewel de stijging van de ozb gemaximeerd is, houden veel gemeentes zich daar niet aan. Wat is nu de maximale stijging ozb?


De ozb kan per gemeente bepaald worden. Zo zijn er gemeentes waar de ozb relatief laag is, terwijl bij andere gemeentes de ozb een belangrijke melkkoe is. Via een relatief kleine stijging van de ozb kan een gemeente vrijwel ongemerkt veel extra belasting innen. De laatste jaren is de ozb dan ook een belangrijke inkomstenbron van gemeentes geworden en hebben diverse gemeentes de ozb vrijwel elk jaar verhoogd.


Wat is ozb?

De Onroerend Zaak Belasting of ook wel ozb genoemd, is een belasting die gemeentes mogen heffen op onroerende zaken. Onroerende zaken zijn huizen en appartementen of meer algemeen gebouwen (hieronder vallen bijvoorbeeld ook garageboxen). Om de belasting op deze onroerende zaak te bepalen stelt de gemeente elk jaar twee zaken vast: het tarief van de onroerend zaak belasting én de waarde van de onroerende zaken. De waardebepaling gebeurt via de Waarde Onroerende Zaken of kort gezegd WOZ. De combinatie van WOZ en ozb bepalen de uiteindelijk te betalen belasting.

Maximale stijging ozb

Gemeentes kunnen de ozb echter niet helemaal vrij bepalen, ze zijn gebonden aan maximum tariefstijgingen. Hiervoor stelt de overheid elk jaar een zogenaamde macronorm vast. Voor 2015 is de macronorm OZB 3%. Dit betekent dat de ozb in principe niet meer mag stijgen dan 3%. Gemeenten zijn echter niet verplicht zich aan de macronorm te houden, het gaat slechts om een richtlijn. Er is geen echt dwangmiddel vanuit de overheid om gemeentes die de ozb te veel verhogen te dwingen om de ozb weer te verlagen. Vereniging Eigen Huis pleit er daarom al jaren voor om de macronorm om te vormen tot een bindende norm.

Wat is de stijging ozb in mijn gemeente?

Bent u nieuwsgierig of de ozb in uw gemeente gestegen is en of dat volgens de norm is? Wilt u weten of uw gemeente de norm overschreden heeft? Via stijging ozb in uw gemeente kunt u zien of de ozb in uw gemeente conform de norm is aangepast of dat de maximale stijging wellicht is overschreden.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen