NHG-grens verhoogd!

Het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) dat de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verzorgd, heeft haar kwartaalcijfers bekend gemaakt. Naast het feit dat de cijfers prima zijn, valt op dat de NHG grens wordt verhoogd. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) blijft aantrekkelijk voor woningkopers. Van het aantal verstrekte hypotheken binnen het bereik van de NHG is de eerste drie kwartalen van 2016 circa 74 procent mét NHG verstrekt.


Het absolute aantal afgesloten garanties daalde het afgelopen kwartaal. De afname hangt samen met de sterk stijgende prijzen voor woningen ten opzichte van de gelijk gebleven NHG grens, waardoor minder hypotheken voor de NHG in aanmerking komen. Vanaf 1 januari 2017 wordt de NHG jaarlijks gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde.


Verruiming van de NHG bovengrens

De maximale prijs van een woning die met NHG gefinancierd kan worden, is per 2017 gekoppeld aan de gemiddelde woningwaarde. Deze bovengrens gaat per 1 januari, vanwege de stijgende woningwaarde, dus omhoog. Dan kan een woning tot maximaal Euro 245.000 worden gefinancierd met NHG, waar dat in 2016 nog Euro 231.132 was.

Nieuwe doelgroepen

In het derde kwartaal is het garantievermogen van het waarborgfonds verder toegenomen. Dit heeft te maken met de verdere afname van het aantal verliesdeclaraties door de structurele verbetering op de woningmarkt, die groter was dan de afname in inkomsten uit nieuwe garantieverstrekkingen. Deze ontwikkelingen bieden het WEW de gelegenheid om met een gezonder fonds verder te werken aan een NHG voor specifieke doelgroepen in de woningmarkt, zoals zzp’ers en starters.

“Met de koppeling aan de gemiddelde woningwaarde bedienen we weer dezelfde groep als voor de crisis: mensen die geen hoog inkomen hebben, maar wel op een verantwoorde manier een woning willen kopen. Ondertussen heeft deze groep te maken met nieuwe uitdagingen rondom wonen en andere mogelijkheden bij de financiering daarvan. Nu de gezondheid van het fonds toeneemt, kunnen wij ons steeds meer richten op deze nieuwe uitdagingen voor onze klanten. Waar we met NHG kunnen bijdragen aan oplossingen, zullen wij dat doen.”

Arjen Gielen, algemeen directeur van het WEW

Over het WEW

Het WEW is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk en neemt al ruim 20 jaar de uitvoering en het beleid van de Nationale Hypotheek Garantie voor haar rekening. Zo heeft het WEW sinds de oprichting zo’n 1,5 miljoen huishoudens aan een passende hypotheek geholpen, konden vele mensen met betalingsproblemen in hun woning blijven wonen en zijn ruim 23.000 verliezen opgevangen.

Jaarlijks stelt het waarborgfonds de ‘Voorwaarden & Normen’ op voor de NHG, die door de Minister voor Wonen en Rijksdienst worden goedgekeurd. De Voorwaarden & Normen voor 2017, waar ook de kostengrens en premie onderdeel vanuit maken, worden deze maand gepubliceerd.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen