Altijd op de hoogte? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

18 jul 2018 - Redactie

Al een jaar lang zet de trend op de Nederlandse woningmarkt door: dalende transactieaantallen door een te laag aanbod, grote prijsstijgingen en te weinig nieuwbouw om aan de groeiende vraag te voldoen. De woningmarkt is in veel regio’s krap, in sommige evenwichtig en slechts in één regio ruim (noordoost-Groningen). “De consument is de dupe, de starters voorop”, zegt NVM-voorzitter Ger Jaarsma. “Ik blijf daarom pleiten voor een versnelling en verhoging van de nieuwbouwproductie. Die opgave is immens en blijft op dit moment achter. Zeker zo ingrijpend wordt de verduurzaming van bestaande woningen en de operatie om van het aardgas los te komen. Dat gaat veel starters en mensen met een kleine beurs hard raken.” Lees meer: Energietransitie gaat mensen met kleine beurs hard raken

13 jun 2018 - Redactie

Het consumentenvertrouwen op de woningmarkt glijdt langzaam verder af. In mei eindigde de Eigen Huis Marktindicator op een stand van 104 punten, nog net boven het omslagpunt van 100 punten. 

 

Boven een stand van 100 punten is het consumentenvertrouwen in de woningmarkt positief, eronder is het sentiment negatief. Een jaar geleden stond het consumentenvertrouwen nog bijna 10 punten hoger.

Betaalbaarheid en keuze steeds verder onder druk

Twee ontwikkelingen zetten de toon voor de verslechtering van het woningmarktvertrouwen. Van de Nederlanders vindt 62% dat een eigen huis steeds minder betaalbaar is geworden. Tweede oorzaak is dat de helft van de ondervraagden vindt dat er in veel gebieden door het beperkte woningaanbod nauwelijks nog iets te kiezen valt. 

Meer mensen negatief dan positief gestemd

Ten opzichte van een jaar geleden zijn er nu bijna twee keer zoveel Nederlanders die vinden dat de omstandigheden om een huis te kopen slechter worden. In mei beoordeelt 34% van hen de marktomstandigheden als ongunstig, terwijl 25% de omstandigheden nog steeds gunstig vindt. Het verschil in omvang tussen deze twee groepen neemt geleidelijk verder toe. 

De laatste keer dat zoveel mensen de markt voor koopwoningen zagen verslechteren was in 2012. Het grote verschil met toen zijn de enorme prijsstijgingen van nu, terwijl de huizenprijzen zes jaar geleden juist daalden. In 2012 verwachtte bijna 60% van de Nederlanders dat de huizenprijzen verder zouden dalen, terwijl nu ruim 80% verwacht dat de huizenprijzen door de schaarste alleen maar zullen blijven stijgen.

25 mei 2018 - Redactie

De Volksbank gaat teveel betaalde boeterente terugbetalen aan klanten die voor 14 juli 2016 hun hypotheek vervroegd hebben afgelost. Daarvan is sprake zodra een klant bij zijn eigen bank kiest voor een nieuw rentecontract met een lagere hypotheekrente, of daarvoor overstapt naar een andere bank. De Volksbank gaat de boeterentes tot 14 juli 2011 opnieuw berekenen en teveel betaalde bedragen teruggeven. Dat heeft de bank de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis laten weten. Lees meer: Volksbank herstelt teveel berekende boeterente