Altijd op de hoogte? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

07 mrt 2019 - Redactie

De Tweede Kamer stelt een parlementaire enquête in naar de gaswinningsproblematiek in Groningen. De steun in de kamer hiervoor is unaniem. De enquête wordt op zijn vroegst in 2020 gehouden. Vereniging Eigen Huis doet jaarlijks onderzoek naar het bewonersvertrouwen in het Groningse aardbevingsgebied en sprak zich al eerder uit over de noodzaak van een parlementaire enquête om het grootschalige overheidsfalen te onderzoeken. Lees meer: Brede steun voor parlementaire enquête Groningen

daling hypotheekrente 01 mrt 2019 - Redactie

De gemeentelijke woonlasten zijn dit jaar gemiddeld 3,4 % hoger dan in 2018. Dat is ruim boven de verwachte inflatie van 2,4 %. Omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt, zijn de lokale verschillen in woonlasten groot. De stijging van de gemeentelijke woonlasten is voor veel mensen een nieuwe tegenvaller, naast de al bekende hogere energielasten. Vrijwel overal gaat de afvalstoffenheffing met gemiddeld 5,5 % fors omhoog. In 73 gemeenten is de stijging zelfs meer dan 10 %. Lees meer: Gemeentelijke woonlasten dit jaar flink hoger

27 feb 2019 - Redactie

Vooral na de droge zomer van afgelopen jaar en een verlaging van het grondwaterpeil, maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling voor hun woning. Dit blijkt uit signalen die Vereniging Eigen Huis krijgt van leden. Vooral oudere woningen van vóór 1970 op houten funderingspalen lopen risico op verzakkingen. Soms is er sprake van paalrot bij houten palen die droog komen te staan doordat het grondwaterpeil is gezakt. In andere gevallen is het waterpeil nog wel hoog genoeg, maar zijn de funderingspalen aangetast door bacteriële palenpest. Lees meer: Wat kun je doen aan funderingsproblemen?