Reactie VEH op Regeerakkoord

Nu het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd is, is het tijd voor reacties van belangengroeperingen. Een van de eerste reacties komt van de Vereniging Eigen Huis (VEH). “Uit het vandaag gepresenteerde regeerakkoord spreekt geen waardering voor de grote maatschappelijke en economische betekenis van het eigen woningbezit. Vereniging Eigen Huis valt vooral de afbouw van bestaande regelingen op, waarbij eerder gedane beloftes worden geschonden. Dat ondermijnt het vertrouwen in het eigen huis als pensioenvoorziening. Omdat het eigen huis maatschappelijk wordt beschouwd als een belangrijke pijler voor het pensioen, wringt dat.”


Hypotheekvrij? Toch weer belasting betalen

De Wet Hillen wordt in 30 jaar afgebouwd in plaats van 20 jaar, zoals eerder bekend werd. Deze pijnlijke maatregel wordt daardoor iets verzacht, maar dat neemt onze bezwaren niet weg. Het vermogen dat mensen met hun eigen huis opbouwen wordt in toenemende mate belast. Dat past niet bij het streven om een eigen huis deel te laten zijn van het toekomstige pensioen. Vooral niet omdat het voor ouderen momenteel niet of nauwelijks mogelijk is de overwaarde van hun huis te gebruiken als pensioenaanvulling of voor noodzakelijke aanpassingen van het huis.


Hypotheekrenteaftrek versneld afgebouwd

De overheid toont zich hier onbetrouwbaar: de afspraak dat de renteaftrek met 0,5% per jaar wordt afgebouwd gaat vanaf 2020 maar liefst zes keer zo snel. Vooral mensen met hogere inkomens, hogere hypotheken en hogere hypotheekrente worden hierdoor zwaar getroffen. De compensatie van een lager eigenwoningforfait is voor hen absoluut ontoereikend. Een lichtpuntje is dat ook in de komende jaren 100% van de woningwaarde mag worden geleend. Als de maximale hypotheek wel zou worden beperkt, zoals De Nederlandse Bank voorstelt, wordt een eigen huis voor veel meer starters onbetaalbaar.

Gasfonds Groningen

VEH is tevreden dat de volgende aanbevelingen van de vereniging zijn overgenomen:

  • Er komt een Groningen gasfonds. Maar het geld dat naar het fonds gaat is afhankelijk van de aardgasbaten. Vereniging Eigen Huis vindt het vreemd dat de oplossing van de aardgasschade afhankelijk wordt van de opbrengsten, vooral omdat de overheid de gasproductie wil terugschroeven.
  • Er komt een onafhankelijke regieorganisatie met een eigen schadeprotocol voor de afhandeling van gasschade. Om aan alle onduidelijkheid een eind te maken vindt Vereniging Eigen Huis dat de NAM volledig uit de schadeafhandeling moet verdwijnen. Maar dat blijkt nu nog niet uit het regeerakkoord.
  • Voor Groningers die hun huis willen verkopen kan het goed nieuws zijn dat de opkoopregeling van woningen wordt voortgezet.

Energie en duurzaamheid

De regering wil het belastingstelsel vergroenen, maar uit het regeerakkoord blijkt vooral dat dit neerkomt op een hogere energienota. Vereniging Eigen Huis maakt zich daarom zorgen over de betaalbaarheid van de energienota voor grote groepen huishoudens. Het is nog volstrekt onduidelijk met welke stimuleringsmaatregelen huiseigenaren hun huis energiezuiniger kunnen maken.

Salderen met zonnepanelen

De huidige salderingsregeling voor het terugleveren van elektriciteit met zonnepanelen wordt beperkt tot 2020, terwijl afgelopen zomer nog werd besloten dat de regeling zou worden verlengd tot 2023. De overheid toont zich ook hier weer een onbetrouwbare bondgenoot. Dit vergroot de onzekerheid voor mensen die willen bijdragen in de energietransitie en die investeren in zonnepanelen, of overwegen om dat te gaan doen.

Woningbouw

De nieuwbouwproductie moet fors omhoog. Hierover staan weliswaar mooie intenties in het regeerakkoord, maar die hebben we vaker gezien. Het ontbreekt nog aan resultaatafspraken. Zo is het nog onduidelijk in welke mate de Rijksoverheid hier een regierol pakt.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen