Veel Nederlanders met betaalachterstand hypotheek

Een deel van de Nederlanders van 16 jaar en ouder verwacht in de toekomst financiële problemen met onbetaalde rekeningen en schulden uit het verleden. Ruim 6% zegt nu al of in de toekomst de rekeningen niet meer te kunnen betalen. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door de Tilburg University in opdracht van BKR.


Aangegane verplichtingen

Tegenover de economische groei staan voor veel Nederlanders financiële verplichtingen uit het verleden. Dat kan een hypotheek, een autofinanciering, een persoonlijke lening zijn, maar vooral ook onbetaalde rekeningen aan ondermeer de belastingdienst, het energiebedrijf, de ziektekostenverzekeraar en de huurbaas spelen hen parten.


Verslechterde arbeidsmarktpositie

In de crisistijd heeft 37% van de bevolking te maken gehad met een verandering in de arbeidsmarktpositie. Een groter deel van de werkenden geeft aan minder zeker te zijn geworden over het behoud van werk.

Verdubbeling achterstallige rekeningen

Het onderzoek verwijst naar het forse aantal achterstallige rekeningen. In 2008, voor de crisis, kampte 8,3% van de huishoudens met minimaal één achterstallige rekening. In 2014 was dat 17,9%.

Eerder aanpakken

Als belangrijkste conclusie bepleiten de onderzoekers van Tilburg University een actieve aanpak van deze schuldenproblematiek. Daarbij wordt vooral naar de overheid en gemeentelijke schuldhulpverlening verwezen. Deze zou eerder in kaart kunnen brengen wat er zich afspeelt bij de huishoudens, en hulp kunnen bieden zodat problemen voortijdig kunnen worden opgelost.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

aow leeftijd

Gerelateerde artikelen