Veel zelfstandigen ongerust over hun hypotheek

Van de zzp’ers is 13% ongerust dat ze de hypotheeklasten straks niet meer kunnen betalen. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat veel huiseigenaren zich zorgen maken over hun financiële situatie, vooral zelfstandigen. De bezorgdheid neemt toe dat de economische gevolgen van de coronacrisis nog jaren gaan duren. Vereniging Eigen Huis pleit ervoor dat huiseigenaren die in financiële problemen komen volgens hetzelfde stramien bij hun bank of geldvertrekker een betalingspauze krijgen aangeboden, extra kunnen lenen of anderszins geholpen worden. Daarnaast moeten huiseigenaren die de afgelopen jaren vrijwillig extra hebben afgelost op hun aflossingsvrije hypotheek dit bedrag weer op eenvoudige wijze, zonder toetsing, op kunnen nemen.


Eén stramien voor betalingspauze en krediet

Het mag geen verschil maken bij welke bank de hypotheek is afgesloten: klanten die in dezelfde situatie verkeren mogen bij de ene geldverstrekker niet anders behandeld worden dan bij de andere. Dit is nu wel het geval. Vereniging Eigen Huis pleit daarom voor eenduidige beoordelingscriteria die in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken, banken en andere financiële instanties worden vastgesteld. Het resultaat moet zijn dat alle geldverstrekkers aanvragen van klanten op dezelfde manier beoordelen en hen faciliteiten toekennen, zoals het eventueel opschorten van betalingsverplichtingen en/of het verstrekken van extra leningen. 


Extra aflossing moet gemakkelijk op te nemen zijn

Daarnaast pleit Vereniging Eigen Huis ervoor dat huiseigenaren die de afgelopen jaren vrijwillig extra hebben afgelost op hun aflossingsvrije hypotheek, dit bedrag zonder voorafgaande toetsing weer kunnen opnemen. Volgens recente schattingen is er sinds 2013 door huiseigenaren zo’n 80 miljard euro extra afgelost. Huiseigenaren die door de coronacrisis met financiële problemen kampen, zouden deze reserves zonder veel gedoe weer moeten kunnen aanspreken.

Directe aanbieding van rentemiddeling

De vereniging doet een dringend beroep op geldverstrekkers om klanten rentemiddeling aan te bieden. Hiermee kunnen de maandelijkse hypotheeklasten vaak sterk worden verlaagd en acute betalingsproblemen worden voorkomen. Mensen die nu een hoge hypotheekrente betalen kunnen met rentemiddeling hun maandlasten sterk verlagen. Regulier oversluiten naar een lage hypotheekrente is voor hen meestal niet haalbaar door de hoge boeterente die dan moet worden betaald.

Vertrouwen in voldoende steun van overheid en banken neemt af 

Onder huiseigenaren neemt het angstgevoel toe dat de steunmaatregelen van de overheid onvoldoende zullen zijn. Bij het eerste corona-onderzoek van maart 2020 dacht 51% nog dat de aangekondigde steunmaatregelen van de overheid voldoende zouden zijn, in april daalde dit vertrouwen naar 36%. Ook het gevoel dat banken hulp bieden bij betalingsproblemen door een sterk gedaald inkomen neemt af van 49% naar 29%, vooral onder zelfstandig ondernemers en zzp’ers.  

Het gaat (veel) langer duren 

Een oorzaak van het afnemende vertrouwen ligt in de verwachte langere duur van de huidige crisis en de economische gevolgen. In maart verwachtte bijna 30% een korte, hevige crisis van 2 tot 4 maanden, een even grote groep dacht 4 tot 6 maanden. Eind april verwacht 37% dat de crisis een half jaar tot een jaar zal duren en bijna 30 % rekent al op een periode van een jaar of langer.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen