VEH maakt zich zorgen over gevolgen schrappen bouwregels

Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de negatieve gevolgen van het schrappen van bouwregels voor de kwaliteit en zelfs gezondheid en veiligheid van nieuwbouwwoningen. De vereniging constateert al vele jaren dat de meeste bouwers de ondergrens van het Bouwbesluit als hun eigen maximale norm zien en de grenzen van het toelaatbare opzoeken. Vereniging Eigen Huis pleit in een brief aan de Tweede Kamer voor een grondige analyse van de effecten van verdere deregulering alvorens een besluit te nemen. Invoering van het huidige voorstel is volgens de vereniging onverantwoord.


Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) moet in de nieuwe Omgevingswet het Bouwbesluit vervangen. In dit Bbl wordt een groot aantal voorschriften geschrapt en aan de markt overgelaten. Vereniging Eigen Huis ziet hierin een groot gevaar. In de praktijk hebben kopers in projectmatige bouw vrijwel nooit iets in te brengen in het ontwerp. Kopers kiezen op basis van de locatie en hebben nauwelijks onderhandelingsruimte. Directeur Belangenbehartiging Rob Mulder: “De ongevoeligheid van de sector voor de wensen van de klant is al jaren stuitend, alle mooie woorden over klantgericht bouwen ten spijt. Loslaten van bouwregels in deze sector is de kat op het spek binden. Politiek, lever de consument niet uit aan de bouw!”


Ongezond

In 2020 moeten nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal worden opgeleverd. Om aan deze eisen te voldoen zal steeds compacter en luchtdichter moeten worden gebouwd. De huidige ventilatiesystemen die voor een gezond binnenklimaat moeten zorgen, voldoen in de praktijk nu al vaak niet. Vereniging Eigen Huis voorziet dat de combinatie van versobering van kwaliteitseisen, een bouwwereld die de ondergrens opzoekt en strengere energienormen ongezonde huizen voor bewoners gaat opleveren. De ventilatienormen zijn al minimaal en dreigen nog beroerder uit te pakken. Een verzwaring van de eisen aan ventilatiesystemen is juist wenselijk.

Gevaar

De huidige eisen van ‘overklauterbaarheid’ moeten voorkomen dat een balkonhek door kleine kinderen als klimrek kan worden gebruikt. In het Bbl-voorstel worden deze eisen voor woonhuizen geschrapt. Vereniging Eigen Huis gelooft ook hier niet in gezond verstand van de sector. De laatste jaren zijn de NEN-normen voor de elektrische installatie al versoberd. Deze versoepeling was vooral bedoeld voor professioneel beheerde installaties. “Onze bouwkundigen zien bijna dagelijks de gevaarlijke gevolgen hiervan. Ook in woonhuizen zit dan geen aardlekschakelaar achter een stopcontact. Dat dit tot gevaarlijke situaties kan leiden snapt iedereen, maar het gebeurt wèl.”

Het ging al eerder fout

Al eerder heeft de overheid besloten om een aantal eisen uit het Bouwbesluit te laten vallen in de verwachting dat de markt zijn werk zou doen. Zo waren in het Bouwbesluit van 2003 buitenruimte en van buitenaf toegankelijke bergruimte niet langer verplicht. Gevolg: bouwers schrapten vrijwel onmiddellijk balkons en schuurtjes. In de praktijk leidde dat tot grote onvrede bij kopers van nieuwbouwwoningen, die zelden de mogelijkheid kregen om alsnog een balkon of een schuur te laten bouwen. Sinds 2012 zijn de buitenruimte en een van buitenaf toegankelijke buitenruimte daarom weer verplicht voorgeschreven. Rob Mulder: “Vereniging Eigen Huis hoopt dat de minister zich niet nogmaals aan dezelfde steen stoot.”

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen