Hoe werkt belastingvrij schenken

bankgarantie

Welke voorwaarden gelden er voor belastingvrij schenken? U vindt hier een overzicht. ✔ Alle voorwaarden inzichtelijk.


Belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning is mogelijk en een mooie manier om het huis van uw dromen te verwezenlijken. Er zijn echter wel een aantal fiscale regels verbonden aan belastingvrij schenken. Wij hebben de regels voor u uitgezocht.


Belastingvrij schenken voor de aankoop van een woning is mogelijk als wordt voldaan aan de volgende regels:

 • De schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een woning of
 • De schenking wordt gebruikt voor het aflossen van (een deel van) de hypotheek (de eigenwoningschuld) of
 • De kosten van het verbeteren en onderhouden van zijn eigen woning of
 • De afkoop van de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht
 • Het maximale bedrag van de belastingvrije schenking is € 100.000 (2014)
 • De schenker kan elke persoon zijn, dit hoeven in 2014 niet uw ouders te zijn

De verruiming van de mogelijkheden voor een belastingvrije schenking in 2014 worden niet voortgezet in 2015. Vanaf dan zal waarschijnlijk de oude regeling gaan gelden.

Voorwaarden oude regeling belastingvrij schenken

De regels van de regeling voor 2014 zullen waarschijnlijk ook weer gaan gelden na 2015. Een belastingvrije schenking is dan mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een woning of
 • De schenking wordt gebruikt voor het aflossen van (een deel van) de hypotheek (de eigenwoningschuld)
 • In de schenkingsovereenkomst moet een opschortende voorwaarde zijn geplaatst voor bovenstaande eisen
 • Het maximale bedrag van de belastingvrije schenking is € 52.281
 • De schenking mag alleen komen van (een van uw) ouders

Voorwaarden gebruik belastingvrije schenking voor het aflossen van (een deel van) de hypotheek

Indien de schenking wordt gebruikt voor het aflossen van (een deel) van de eigenwoningschuld, gelden de volgende voorwaarden:

 • De schenking is gedaan op of na 29 oktober 2012
 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde dat uw kind met het hele bedrag zijn restschuld van de verkochte eigen woning, of een deel van die restschuld, aflost

Voorwaarden gebruik vrijgestelde schenking voor het afkopen van de erfpachtcanon eigen woning

De schenking kan ook worden gebruikt voor het afkopen van de erfpachtcanon van de eigen woning. Dan gelden de volgende voorwaarden:

 • De schenking is gedaan onder de opschortende voorwaarde is dat uw kind de schenking gebruikt om een recht van erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning af te kopen
 • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt om een recht van erfpacht, opstal of beklemming voor de eigen woning af te kopen

Voorwaarden gebruik belastingvrije schenking voor verbouwing en verbetering van de woning

De schenking is belastingvrij als deze wordt gebruikt voor de verbetering van de eigen woning, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De schenking is vastgelegd in een overeenkomst, waarin de ontbindende voorwaarde is opgenomen dat uw kind de schenking in het jaar van de schenking, of in de 2 jaar daarna gebruikt voor de kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning
 • U en uw kind kunnen schriftelijk aantonen dat de schenking daadwerkelijk door u en/of uw partner is betaald en door uw kind is gebruikt voor kosten van verbetering of onderhoud van zijn eigen woning