Hypotheek wijzigingen 2015

Wat zijn de hypotheek wijzigingen 2015? ✔ Alle wijzigingen voor 2015 op een rij inclusief de gevolgen voor u.


Vanaf 1 januari 2015 krijgen huizenbezitters te maken met diverse wijzigingen. De belangrijkste veranderingen zijn:


  • Hypotheekrente voor de hoge inkomens is nog slechts aftrekbaar tegen 51%;
  • Het meefinancieren van de kosten koper (KK) bij aankoop van een woning is gemaximeerd op 3%;
  • De WOZ gaat omhoog. Percentage van de WOZ-waarde gaat naar 0,75% (was 0,7%);
  • De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) grens wordt werderom verlaagt. Per 1 juli 2015 is een maximale hypotheek met NHG € 245.000 (incl. kosten koper);
  • De NHG (Nationale Hypotheek Garantie) gaat naar twaalf kolommen in plaats van vijf voor berekening maximale hypotheek;
  • Afschaffing van de eenamlige hoge schenkingsvrijstelling van € 100.000.

Stijging WOZ waarde

Het percentage van de WOZ-waarde wordt in 2015 verhoogd naar 0,75%. Dit is een minimale verhoging van 0,05%. Huizenbezitters gaan hierdoor per maand meer betalen.De WOZ waarde van uw woning kunt u opvragen bij uw gemeente en wordt ook aan u verstuurd. Vindt u de waarde afwijkend t.o.v. de marktwaarde van uw woning dan kunt u bezwaar indienen.

Wat kunt u met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) maximaal lenen?

In de afgelopen jaren is de maximale hypotheek op hetzelfde inkomen steeds minder geworden. Hieronder een voorbeeld waarbij het hoofd inkomen 40.000 euro is en het tweede inkomen 10.000 euro. De rekenrente in het voorbeeld bedraagt 3,5%. In onderstaande tabellen de maximale hypotheek voor een hypotheek met en zonder NHG (is de GHF-norm).

Grote verschillen

Uit de tabel blijken de grote verschillen. Dit heeft onder meer te maken met de maximale hypotheeknorm met NHG. Toch is duidelijk te zien dat tot 2011 de maximale hypotheek steeds hoger is geworden. Hierna is er een flinke daling ingezet die vermoedelijk zal aanhouden.

In de crisisjaren heeft de regering de regels rondom de maximale hypotheek op hetzelfde inkomen versoepeld waardoor de maximale hypotheek telkens werd verhoogd. Pas vanaf 2011 heeft men besloten om dit tew ijzigen door minder aan hypotheek te gaan verstrekken.

Jaar NHG in euro GHF in euro
2008 265.000 278.369
2009 265.000 287.648
2010 265.000 285.792
2011 275.585 275.585
2012 273.729 273.729
2013 255.171 255.171
2014 236.613 236.613
2015 218.056 218.056
Bron: Eerste-Huis.nl

Vermindering aantal kolommen maximale hypotheek

Vanaf 2015 is bij NHG het aantal kolommen van de woonquotes verhoogd van vijf naar twaalf. Om banken de tijd te geven dit in te voeren is er een overgangsregeling ingesteld tot 1 juli 2015. Het bijzondere gevolg hiervan is dat banken tot 1 juli nog de vijf kolommen mogen gebruiken en u dus een hogere maximale hypotheek kunt krijgen.

NHG heeft aangegeven in deze periode de vijf kolommen te hanteren. De gevolgen voor de maximale hypotheek zijn groot. Hieronder diverse berekeningen wat de maximale hypotheek wordt uitgaande van een hypotheekrente van 3%,

Inkomen 1 Inkomen 2 2014 2015 tot 1juli (NHG) 2015 (12 kolommen)
20.000 0 69.180 57.321 55.344
20.000 10.000 133.419 115.630 109.700
20.000 20.000 197.658 177.892 169.986
25.000 0 121.065 106.241 101.300
25.000 10.000 176.410 162.574 155.656
30.000 0 151.208 139.349 133.419
30.000 10.000 201.611 185.798 177.892
30.000 20.000 252.014 232.248 222.365
40.000 0 201.611 185.798 177.892
40.000 10.000 252.014 232.248 222.365