Hypotheekrenteaftrek berekenen

Wilt u snel de hypotheekrenteaftrek berekenen? Dan kunt u via onze handige rekenhulp direct bepalen wat uw effectieve hypotheekrenteaftrek is. Afhankelijk van de waarde van uw huis ten opzichte van de hoogte van de hypotheek (“Loan-to-value”) en uw huidige hypotheekrente, kunt u uw hypotheekrenteaftrek berekenen.Effectieve hypotheekrenteaftrek gebaseerd op een marginaal belastingtarief van 36,55% en een eigenwoningforfait (EWF) van 0,75%
  Hypotheekrente
Hypotheek/WOZ1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%
10% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
20% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,3% 6,1% 9,1%
30% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,1% 10,4% 13,7% 16,2% 18,3%
40% 0,0% 0,0% 2,3% 9,1% 13,7% 17,0% 19,4% 21,3% 22,8%
50% 0,0% 0,0% 9,1% 14,6% 18,3% 20,9% 22,8% 24,4% 25,6%
60% 0,0% 6,1% 13,7% 18,3% 21,3% 23,5% 25,1% 26,4% 27,4%
70% 0,0% 10,4% 17,0% 20,9% 23,5% 25,4% 26,8% 27,8% 28,7%
80% 2,3% 13,7% 19,4% 22,8% 25,1% 26,8% 28,0% 28,9% 29,7%
90% 6,1% 16,2% 21,3% 24,4% 26,4% 27,8% 28,9% 29,8% 30,5%
100% 9,1% 18,3% 22,8% 25,6% 27,4% 28,7% 29,7% 30,5% 31,1%
110% 11,6% 19,9% 24,1% 26,6% 28,2% 29,4% 30,3% 31,0% 31,6%
120% 13,7% 21,3% 25,1% 27,4% 28,9% 30,0% 30,8% 31,5% 32,0%
130% 15,5% 22,5% 26,0% 28,1% 29,5% 30,5% 31,3% 31,9% 32,3%
140% 17,0% 23,5% 26,8% 28,7% 30,0% 31,0% 31,7% 32,2% 32,6%
150% 18,3% 24,4% 27,4% 29,2% 30,5% 31,3% 32,0% 32,5% 32,9%

Voorbeeld: U heeft een salaris met een marginaal belastingtarief van 36.55%. U heeft een hypotheek van € 135.000 en de WOZ-waarde van uw woning is € 150.000. Dit betekent dat uw hypotheek/WOZ (loan-to-value) 90% is. Bij een hypotheekrente van 3,0% is uw effectieve hypotheekrente (effectieve HRA) dus 26,4%.

Effectieve hypotheekrenteaftrek gebaseerd op een marginaal belastingtarief van 40,4% en een eigenwoningforfait (EWF) van 0,75%
  Hypotheekrente
Hypotheek/WOZ1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%
10% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
20% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 6,7% 10,1%
30% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 11,5% 15,2% 18,0% 20,2%
40% 0,0% 0,0% 2,5% 10,1% 15,2% 18,8% 21,5% 23,6% 25,3%
50% 0,0% 0,0% 10,1% 16,2% 20,2% 23,1% 25,3% 26,9% 28,3%
60% 0,0% 6,7% 15,2% 20,2% 23,6% 26,0% 27,8% 29,2% 30,3%
70% 0,0% 11,5% 18,8% 23,1% 26,0% 28,0% 29,6% 30,8% 31,7%
80% 2,5% 15,2% 21,5% 25,3% 27,8% 29,6% 30,9% 32,0% 32,8%
90% 6,7% 18,0% 23,6% 26,9% 29,2% 30,8% 32,0% 32,9% 33,7%
100% 10,1% 20,2% 25,3% 28,3% 30,3% 31,7% 32,8% 33,7% 34,3%
110% 12,9% 22,0% 26,6% 29,4% 31,2% 32,5% 33,5% 34,3% 34,9%
120% 15,2% 23,6% 27,8% 30,3% 32,0% 33,2% 34,1% 34,8% 35,4%
130% 17,1% 24,9% 28,7% 31,1% 32,6% 33,7% 34,6% 35,2% 35,7%
140% 18,8% 26,0% 29,6% 31,7% 33,2% 34,2% 35,0% 35,6% 36,1%
150% 20,2% 26,9% 30,3% 32,3% 33,7% 34,6% 35,4% 35,9% 36,4%
Effectieve hypotheekrenteaftrekgebaseerd op een marginaal belastingtarief van 52% en een eigenwoningforfait (EWF) van 0,75%
  Hypotheekrente
Hypotheek/WOZ1,0%1,5%2,0%2,5%3,0%3,5%4,0%4,5%5,0%
10% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
20% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,3% 8,7% 13,0%
30% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,7% 14,9% 19,5% 23,1% 26,0%
40% 0,0% 0,0% 3,3% 13,0% 19,5% 24,1% 27,6% 30,3% 32,5%
50% 0,0% 0,0% 13,0% 20,8% 26,0% 29,7% 32,5% 34,7% 36,4%
60% 0,0% 8,7% 19,5% 26,0% 30,3% 33,4% 35,8% 37,6% 39,0%
70% 0,0% 14,9% 24,1% 29,7% 33,4% 36,1% 38,1% 39,6% 40,9%
80% 3,3% 19,5% 27,6% 32,5% 35,8% 38,1% 39,8% 41,2% 42,3%
90% 8,7% 23,1% 30,3% 34,7% 37,6% 39,6% 41,2% 42,4% 43,3%
100% 13,0% 26,0% 32,5% 36,4% 39,0% 40,9% 42,3% 43,3% 44,2%
110% 16,5% 28,4% 34,3% 37,8% 40,2% 41,9% 43,1% 44,1% 44,9%
120% 19,5% 30,3% 35,8% 39,0% 41,2% 42,7% 43,9% 44,8% 45,5%
130% 22,0% 32,0% 37,0% 40,0% 42,0% 43,4% 44,5% 45,3% 46,0%
140% 24,1% 33,4% 38,1% 40,9% 42,7% 44,0% 45,0% 45,8% 46,4%
150% 26,0% 34,7% 39,0% 41,6% 43,3% 44,6% 45,5% 46,2% 46,8%