Wat is het eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is een bijtelling die wordt berekend door de Belastingdienst. Hiermee worden de (fictieve) inkomsten uit de eigen woning bepaald. Het eigenwoningforfait wordt bepaald als een percentage van de WOZ-waarde. Het rekenpercentage kan jaarlijks door de overheid aangepast worden en ziet er voor 2016 als volg uit:


Eigenwoningforfait tabel 2016

Waarde van de woning Eigenwoningforfait
meer dan niet meer dan
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.050.000 0,75%
€ 1.050.000 € 7.875 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

Eigenwoningforfait tabel 2015

Waarde van de woning Eigenwoningforfait
meer dan niet meer dan
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.050.000 0,75%
€ 1.050.000 € 7.875 + 2,05% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

Rekenvoorbeeld eigenwoningforfait

De WOZ-waarde van uw eigen woning is: € 279.000. Het percentage waarmee u het eigenwoningforfait berekent is: 0,75. De berekening van uw eigenwoningforfait is dan als volgt: € 279.000 x 0,0075 = € 2.092,50.


Wat is de regeling aftrek geen of geringe hypotheekschuld (Wet Hillen)?

Sinds 1 januari 2005 is de “Wet Hillen” in werking getreden; deze regelt de aftrek geen of geringe hypotheekschuld. Met deze regeling is beoogd om te bevorderen dat de eigenwoningschuld (vaak een hypotheek) wordt afgelost. Door het aflossen van de eigenwoningschuld wordt een lastenverlichting bereikt bij de woningeigenaren. In artikel 3.123a, lid 2 Wet Inkomstenbelasting 2001 is de regeling vastgelegd: “De aftrek wegens geen of geringe eigen woningschuld is gelijk aan de voordelen uit de eigen woning, bedoeld in artikel 3.112, verminderd met de op deze voordelen drukkende kosten”.

Hierdoor neemt de bijtelling van het eigenwoningforfait af als deze niet meer (voldoende) weggestreept kan worden door de aftrekbare hypotheekrente. Indien de hypotheek helemaal is afgelost en er geen hypotheekrente meer betaald hoeft te worden, bedraagt het eigenwoningforfait door de Wet Hillen € 0. Hierdoor is het aan te raden om niet een klein reststukje hypotheek aan te houden (zoals vroeger vaak beargumenteerd), maar de hypotheek in het geheel af te lossen tot deze geheel is ingelost.