VVD populairst bij eigenwoningbezitters

Van de acht politieke partijen die hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen van brancheorganisatie VBO Makelaar, scoort de VVD op dit moment het hoogst. In de tussenstand vindt 35% van de kiezers dat de VVD het beste opkomt voor hun woonbelangen en woonwensen. De CU is een goede tweede met 17%, gevolgd door de PvdA (14%). De ruim 1.400 kiezers zijn het meest uitgesproken over de Starterslening, de overdrachtsbelasting, scheefwoners, bouwen in de natuur en een minister voor Wonen.


Volgens 76% van de kiezers van de KiesWijzerWonen moet de Starterslening een landelijke voorziening worden. De VVD, CDA en SP zijn het eens met deze stelling. 73% kiezers wil de overdrachtsbelasting afschaffen. 71% vindt dat het huurrecht moet worden geflexibiliseerd om scheefwonen verder aan te pakken. Uit beantwoording van de stellingen en de toelichting van partijen blijkt dat voor een groot aantal kiezers én de politieke partijen vergroting van het midden huursegment een belangrijk issue is. Ook over nieuwbouw in de natuur zijn de kiezers zeer uitgesproken (74%); er mag geen natuur worden opgeofferd voor nieuwbouw.


Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “78% in de KiesWijzerWonen kiest nu voor behoud van een minister voor Wonen. Het is goed nieuws dat de kiezer het belang van de woningmarkt onderkent met een aparte minister voor Wonen. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting verlaagt de additionele kosten koper. Bij 101% LTV wordt er nu vaak eigen geld gebruikt of een consumptief krediet afgesloten om deze kosten te kunnen voldoen. Dat maakt de woonconsument onnodig kwetsbaar. Ook het feit dat de Starterslening zo belangrijk wordt gevonden, geeft aan dat het strikte leencapaciteitbeleid de starter hard raakt en belemmert bij het kopen van een woning.”

Kieswijzer Wonen

Met de KiesWijzerWonen kunnen woonconsumenten bepalen welke politieke partij het beste opkomt voor hun woonbelangen en woonwensen. De volgende politieke partijen hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen: VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, SP en 50PLUS. Zij hebben voor de kiezers zestien stellingen beantwoord en toegelicht. De KiesWijzerWonen met de standpunten van partijen is te vinden op www.kieswijzerwonen.nl.

Resultaten KiesWijzerWonen

De KiesWijzerWonen kan worden ingevuld van 6 februari 2017 tot en met 15 maart 2017. Tussentijds worden de resultaten door VBO Makelaar gedeeld, zodat geïnteresseerden de stand van zaken nauwlettend kunnen volgen. Na de verkiezingen zal VBO Makelaar de eindresultaten van de KiesWijzerWonen afzetten tegen de verkiezingsuitslag. De eindresultaten worden meegenomen in de gesprekken die VBO Makelaar in de formatie met de diverse politieke partijen voert.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

KiesWijzerWonen

Gerelateerde artikelen