Wat kun je doen aan funderingsproblemen?

Vooral na de droge zomer van afgelopen jaar en een verlaging van het grondwaterpeil, maken steeds meer huiseigenaren zich zorgen over de gevolgen van bodemdaling voor hun woning. Dit blijkt uit signalen die Vereniging Eigen Huis krijgt van leden. Vooral oudere woningen van vóór 1970 op houten funderingspalen lopen risico op verzakkingen. Soms is er sprake van paalrot bij houten palen die droog komen te staan doordat het grondwaterpeil is gezakt. In andere gevallen is het waterpeil nog wel hoog genoeg, maar zijn de funderingspalen aangetast door bacteriële palenpest.


Bij woningen op klei- en veengrond kunnen verzakkingen ontstaan door inklinking van de bodem. Herstel van houten funderingsproblemen is kostbaar en is doorgaans voor rekening van de huiseigenaar.


Risicogebieden

De funderingsviewer van het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) maakt meteen inzichtelijk waar in Nederland funderingsproblemen voorkomen.

Hoe herken je funderingsproblemen?

Hoewel bodemdaling geen nieuw verschijnsel is, kunnen funderingsproblemen zich in individuele gevallen wel plotseling voordoen. Bijvoorbeeld bij:

  • scheve muren
  • klemmende en vervormde deuren en ramen
  • scheuren in bouwmuren en wanden (zowel dragende als niet-dragende).
  • hoogteverschillen tussen woning en de stoep of de tuin

De Scheurenwijzer van Vereniging Eigen Huis laat zien hoe snel je in actie moet komen en hoe je scheuren kunt (laten) repareren.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen