Wat verandert er voor u in 2016? Belastingwijzigingen voor eigenwoningbezitters

In 2016 zijn een aantal wijzigingen in de diverse belastingwetten effectief geworden. Dit betekent dat er voor eigenwoningbezitters het een en ander is gewijzigd. Wat betekenen deze wijzigingen voor u?


Vereenvoudiging informatieplicht bij eigenwoningschuld anders dan bij aangewezen administratieplichtigen

Er geldt een informatieplicht voor belastingplichtigen met een eigenwoningschuld die is aangegaan anders dan bij een aangewezen administratieplichtige (zoals een bank). Het gaat bijvoorbeeld om een schuld bij een familielid of de ‘eigen’ bv. Met ingang van 2016 wordt het proces van aanleveren van gegevens over dergelijke schulden vereenvoudigd. Tot 2016 moeten de gegevens via een apart modelformulier worden aangeleverd. Vanaf 2016 worden de gegevens via de aangifte inkomstenbelasting opgevraagd.


Verzachten sanctie bij aflossingsachterstand eigenwoningschuld

Sinds 2013 geldt voor eigenwoningschulden een annuïtaire aflossingseis. In bepaalde gevallen, zoals bij betalingsachterstanden, mag hiervan tijdelijk worden afgeweken. Indien de aflossingsachterstand niet binnen de hiervoor geldende termijnen is ingehaald, gaat de schuld waarvoor de aflossingsachterstand geldt permanent over naar box 3 en is de rente niet meer aftrekbaar. Dit geldt ook voor een eventueel nieuw af te sluiten schuld. De sanctie wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2013 aangepast. De aangepaste sanctie werkt als volgt. Als niet binnen de termijnen voldoende is afgelost, gaat de schuld nog steeds over naar box 3 maar dit is niet langer permanent. Als de schuld weer aan de eisen van een eigenwoningschuld voldoet, gaat de schuld weer naar box 1 en is vanaf dat moment de rente weer aftrekbaar. Ook kan een nieuw af te sluiten schuld gaan kwalificeren als eigenwoningschuld.

Kapitaalverzekering eigen woning en spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning

Het rentevoordeel begrepen in de uitkeringen uit een kapitaalverzekering eigen woning, een beleggingsrekening eigen woning en een spaarrekening eigen woning tezamen is onbelast als de uitkering niet meer bedraagt dan:

  • € 36.800 (€ 36.600) bij 15 tot en met 19 jaar premiebetaling/inleg
  • € 162.000 (€ 161.500) bij 20 jaar of langer premiebetaling/inleg

De totale vrijstelling kan nooit meer bedragen dan € 162.000 (€ 161.500) per belastingplichtige gedurende zijn leven. Indien er sprake is van fiscaal partnerschap kunnen beide partners op verzoek hun vrijstelling benutten voor een uitkering ook als slechts één van beide partners als gerechtigde is aangewezen.

Tariefsaanpassing aftrek kosten eigen woning

In 2016 wordt het tarief waartegen de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning in de vierde belastingschijf kunnen worden afgetrokken met 1,5%-punt (1%) verlaagd. In 2016
bedraagt het tarief voor de aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning daarom 50,5% voor zover de aftrek plaats zou vinden tegen het tarief van de vierde schijf.

Kamerverhuurvrijstelling

De vrijstelling voor kamerverhuur wordt verhoogd naar € 5.069 (oude bedrag: € 4.954).

Eigenwoningforfait tabel 2016

Waarde van de woning Eigenwoningforfait
meer dan niet meer dan
€ 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,30%
€ 25.000 € 50.000 0,45%
€ 50.000 € 75.000 0,60%
€ 75.000 € 1.050.000 0,75%
€ 1.050.000 € 7.875 + 2,35% van de waarde van de woning boven € 1.050.000

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen