Woon je in Amsterdam? Dan kan je erfpacht zomaar aangepast worden.

Inwoners van Amsterdam betalen vaak erfpacht (de erfpachtcanon) doordat zij de grond onder hun woning niet gekocht hebben, maar huren van de gemeente (Amsterdam). De regels van de gemeente Amsterdam voor het herzien van de erfpachtcanon zijn geldig. Dat heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.


Stichting Erfpachtersbelangen Amsterdam (SEBA) heeft in 2010 een rechtszaak aangespannen tegen de gemeente over het huidige erfpachtstelsel, met name vanwege de canonherzieningen. Huizenbezitters worden, na jarenlang een vast – niet geïndexeerd – bedrag betaald te hebben, geconfronteerd met grote stijgingen. Volgens SEBA is de gemeente niet bevoegd om de canon te herzien.


De Hoge Raad oordeelt dat de regels die de gemeente hanteert voor het wijzigen van de erfpachtcanon rechtsgeldig zijn. De gemeente Amsterdam laat weten de uitspraak nog nader te moeten bestuderen om de precieze gevolgen te doorgronden.

Vereniging Eigen Huis is van mening dat het huidige erfpachtsysteem veel nadelige uitwassen kent. Momenteel werkt de gemeente Amsterdam aan een nieuw erfpachtsysteem, waardoor de erfpacht eeuwigdurend afgekocht kan worden en canonherzieningen niet meer zullen plaatsvinden. Het nieuwe systeem gaat eerst gelden voor nieuwbouwwoningen, daarna wordt gekeken naar een overstapregeling voor huidige erfpachters.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

Gerelateerde artikelen