Veel huizen verkocht zonder energielabel

Bij 26% van alle verkopen sinds de invoering van het vernieuwde energielabel werd geen energielabel overhandigd. Calcasa onderzocht alle woningen die sinds 1 januari 2015 zijn verkocht op het aanwezig zijn van een geldig, via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geregistreerd, energielabel. Het onderzoek laat ten eerste zien dat vooral bij vrijstaande woningen en bij vooroorlogse appartementen beperkt een energielabel wordt overhandigd bij verkoop. Ten tweede wordt slechts een beperkt waarde-effect van het energielabel aangetoond. Deze conclusies liggen in lijn met reeds eerder gerapporteerde uitkomsten van de Rekenkamer in mei van dit jaar. Zij concludeerden dat het vernieuwde systeem van labelen onbetrouwbaar is en het waarde-effect gering.


Toename aandeel geregistreerde labels bij verkoop sinds nieuwe methodiek in 2015

Calcasa onderzocht in hoeverre woningen, sinds de invoering van het vereenvoudigde energielabel, in januari 2015 een geregistreerd label hebben bij verkoop. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar woningtype, bouwjaar en prijsklasse. Alle verkochte woningen zijn op adres gekoppeld aan het energielabelbestand van RVO, waarna is onderzocht welk aandeel van de transacties een geregistreerd label had binnen een maand na de transactiedatum.
Van de 7,6 miljoen woningen in Nederland hebben 2,9 miljoen een geregistreerd energielabel. Van deze geregistreerde labels zijn er de afgelopen 15 maanden 166 duizend verkocht. Van deze verkochte woningen heeft 27% een C-label.


26% van de verkochte woningen nog altijd zonder energielabel

Gemiddeld over alle maanden sinds januari 2015 heeft 74% van de verkochte woningen een geldig en geregistreerd label bij verkoop. Het aandeel geregistreerde en gelabelde woningen loopt wel op sinds het verplicht stellen met als sanctie bij uitblijven een boete voor de verkoper. In januari 2015 waren 55% van de verkochte woningen voorzien van een geldig gecertificeerd label. In maart 2016 is dit aandeel opgelopen naar 82%. Het registreren van een energielabel van een woning na de transactiedatum neemt af. Er is een dus opwaartse trend waarneembaar in het registreren van het label bij verkoop. Feit blijft wel dat nog steeds een kwart van alle woningen wordt verkocht zonder geregistreerd geldig energielabel.

Uit het onderzoekkan geconcludeerd worden dat verkochte hoek- en tussenwoningen de meeste geregistreerde labels bij verkoop hadden. Zo’n 81% van de verkochte hoekwoningen en 82% van de tussenwoningen hadden bij verkoop een geldig energielabel. Hier staat tegenover dat maar bij 62% van de vrijstaande woningen een energielabel bij verkoop werd overhandigd.

Altijd op de hoogte? Schrijf je nu in voor de nieuwsbrief of like ons op Facebook

energielabel woning

Gerelateerde artikelen